Pełnomocnictwo

  • dane pełnomocnika,
  • numery ksiąg wieczystych.