Odrzucenie/przyjęcie spadku

  • odpis skrócony aktu zgonu