Notariusz Olsztyn - Andrzej Szpejna

Notariusz Olsztyn - Andrzej Szpejna

W ramach działalności naszej kancelarii notarialnej oferujemy Państwu w pełni profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo obrotu, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa i stosując zasady etyki zawodowej.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie naszej kancelarii notarialnej w Olsztynie, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Dziękujemy za zaufanie!